You are here

Huyện Vụ Bản xây dựng mô hình trồng rau an toàn

Đến nay, huyện Vụ Bản đã xây dựng được các mô hình trồng rau màu theo công nghệ Nhật Bản trên diện tích 10 ha trồng lúa kém hiệu quả tại Thị trấn Gôi; xã Hiển Khánh; xã Kim Thái, xã Trung Thành và Đại Thắng…. Đây là hướng đi mới trong sản xuất rau, màu nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Nhiều hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình, sau khi trừ chi phí cho thu nhập trên 10 triệu đồng/1tháng.Việc xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ở huyện Vụ bản không chỉ mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp mà còn là tiền đề để các địa phương trong huyện phát triển sản xuất hàng hoá phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

                                                                                    T/h: Lệ Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE