You are here

Huyện Trực Ninh đã gieo cấy xong 100% diện tích lúa xuân năm 2018

Vụ xuân năm nay, huyện Trực Ninh cấy 7.560ha lúa xuân, trong đó cấy bằng mạ nền cứng là 4.630ha, bằng 61% diện tích, gieo sạ 2.930ha, bằng 39% diện tích. Một số xã có diện tích gieo sạ lớn là Việt Hùng, Trung Đông, Trực Mỹ, Trực Nội, Liêm Hải. Trước cấy, huyện Trực Ninh đã chỉ đạo ban nông nghiệp các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân phun thuốc phòng trừ rầy cho diện tích mạ nền cứng để cắt nguồn lây bệnh lùn sọc đen gây hại cho lúa. Sau cấy, tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho diện tích gieo sạ, đồng thời phát động nông dân diệt chuột bảo vệ diện tích gieo sạ và lúa mới cấy./.

 

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE