You are here

Huyện Mỹ Lộc quy hoạch 33 vùng sản xuất tập trung tại các xã, thị trấn với tổng diện tích 2.035ha

Một số vùng sản xuất tập trung của huyện Mỹ Lộc đã phát huy hiệu quả cao về kinh tế như vùng trồng hoa cây cảnh tại các xã: Mỹ Tân, Mỹ Phúc, Mỹ Trung; Vùng nuôi thủy sản tập trung tại các xã: Mỹ Hà, Mỹ Tiến, Mỹ Thắng, Mỹ Trung và vùng chăn nuôi tập trung tại Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Hà…Trong sản xuất lúa, huyện đã hình thành được 9 cánh đồng lớn với quy mô từ 30 ha đên 50ha/vùng, sản lượng lương thực bình quân đạt 3.705 tấn/năm. Trên địa bàn huyện Mỹ Lộc bước đầu đã hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản có quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định. Bên cạnh đó, huyện Mỹ Lộc cũng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung với đối tượng nuôi chủ yếu là gà thịt, gà siêu trứng và lợn thương phẩm, từng bước hình thành các doanh nghiệp liên kết chăn nuôi với công nghệ tiên tiến; đồng thời, giảm số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ xuống còn 35% tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện. Năm 2018, doanh thu của 100 trang trại trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đạt 144 tỷ đồng, bình quân mỗi trang trại có doanh thu 1,4 tỷ đồng/năm và 308 gia trại đạt doanh thu bình quân 360 triệu đồng/gia trại/năm./.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE