You are here

Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất muối niên vụ 2019 .

Trong năm 2018, diện tích đất muối được đưa vào sản xuất hơn 207ha, sản lượng muối đạt trên 18 nghìn tấn, bằng 75% kế hoạch, trong đó diện tích sản xuất muối phơi cát là hơn 189 ha, đạt trên 17 nghìn tấn, chiếm 93% về sản lượng. Số hộ sản xuất muối toàn tỉnh hơn 2,3 nghìn hộ, trên 5 nghìn lao động, giảm 9,8 nghìn lao động so với năm 2017, giá muối tiêu thụ bình quân đạt 1.800 đồng/1 kg. Toàn tỉnh hiện có 17 doanh nghiệp chế biến kinh doanh muối, sản lượng muối thu mua và chế biến đạt trên 84 nghìn tấn. Tuy nhiên, tình trạng diêm dân bỏ ruộng không sản xuất hoặc chuyển sang sản xuất các ngành nghề khác còn khá phổ biến. Năm 2018, toàn tỉnh có trên 279ha đất muối không sản xuất, tăng 5% so với năm 2017, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các HTX kém hiệu quả, không đồng đều, việc liên kết giữa các doanh nghiệp còn rời rạc, chưa tạo nên liên kết ngành hàng để tạo thế mạnh cạnh tranh.

 

Với mục tiêu năm 2019, diện tích sản xuất muối đạt 250ha, sản lượng 25 nghìn tấn, diện tích sản xuất muối sạch 50ha với sản lượng 3 nghìn tấn, thu mua chế biến tiêu thụ muối khoảng 100 nghìn tấn, bên cạnh công tác quản lý, ngành chức năng và các địa phương cần giữ vững diện tích làm muối hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho các tổ chức, cá nhân sản xuất muối tập trung và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tổ chức lại hoạt động của các HTX sản xuất muối, tổ chức thí điểm một mô hình liên kết chuỗi để sản xuất muối sạch, tăng cường năng lực dự báo, tạo điều kiện hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia tiêu thụ muối cho diêm dân./

                                                                T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE