You are here

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh định hướng: Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%; Tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%; Tỷ lệ nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới 5%. Để hoàn thành mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh, theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng, tạo thuận lợi cho các TCTD trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất. Tập trung vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh; phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE