You are here

Hiện nay trên 8.200 ha diện tích lúa mùa xuất hiện rải rác bệnh lùn sọc đen, diện tích nhiễm là 570 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là 55 ha.

Hiện nay, rầy lưng trắng – đối tượng lây truyền trực tiếp bệnh lùn sọc đen đang có mật độ thấp, nhưng vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn bệnh cao và biểu hiện từ giai đoạn đòng già đến trỗ. Trước tình hình trên, UBND  tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT tăng cường điều tra phát hiện, dự tính, dự báo nắm chắc diễn biến của các đợt rầy và bệnh lùn sọc đen. Kịp thời hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy, quản lý bệnh lùn sọc đen hiệu quả. Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành chăm sóc lúa Mùa, đảm bảo cân đối dinh dưỡng nhằm tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng đề kháng bệnh lùn sọc đen. Phát động tốt các đợt trừ rầy trên địa bàn, theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT./.

 

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE