You are here

Đến nay huyện Hải Hậu đã phát triển được 44 làng nghề, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 nghìn lao động.

Trong đó có 14 làng nghề sản xuất CN-TTCN; 20 làng nghề trồng hoa - cây cảnh; 3 làng nghề nuôi thủy sản; 5 làng nghề trồng cây dược liệu; 2 làng nghề xây dựng…. Số hộ và số lao động tham gia sản xuất ở các làng nghề tăng theo từng năm, chiếm trên 30% tổng số lao động của cả làng nghề, làng nghề thu hút tới hơn 80% số hộ tham gia làm nghề như: làng nghề mộc xã Hải Minh, làng nghề cán kéo sợi PE Thị trấn Thịnh Long, làng nghề đan lưới xã Hải Triều. Doanh thu từ các làng nghề: mộc, đan lưới, sản xuất sợi PE, nuôi thủy sản và trồng cây dược liệu ổn định và có bước tăng trưởng, chiếm 50% đến trên 90% doanh thu của địa phương.

 

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của đề án, tháo gỡ khó khăn để các làng nghề phát triển bền vững, huyện Hải Hậu chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp như quan tâm, chú trọng tổ chức thường xuyên công tác đào tạo nghề, truyền nghề, chuyển giao kỹ thuật để cung ứng nguồn lao động ổn định, tay nghề cao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề, tạo điều kiện tối đa về: thủ tục hành chính, mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo nghề…cho các doanh nghiệp,hộ sản xuất trong làng nghề phát triển sản xuất, kinh doanh,tiêu thụ sản phẩm./.

 

                                                                      

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE