You are here

Cách mạng 4.0: Lao động nữ dễ mất việc

Theo kết quả nghiên cứu về lao động nữ  tại Việt Nam do mạng lưới Hỗ trợ lao động di cư Việt Nam (M.net) thực hiện, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ, lao động nữ đứng trước nguy cơ mất việc làm do bị máy móc thay thế.

Nếu không tiếp cận được với các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, lao động nữ lại càng dễ bị tổn thương. Giải pháp M.net đưa ra là phải liên tục đào tạo và đào tạo lại cho lao động nữ, giúp họ nắm bắt được những kỹ năng mới, công nghệ mới để có thể thích ứng với những thay đổi trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bản thân lao động nữ cần nâng cao nhận thức, học tập, rèn luyện, đi trước đón đầu các thông tin cần thiết; nỗ lực tự trau dồi, trang bị cho mình khả năng học hỏi, phải sẵn sàng tiếp thu những kỹ năng mới để phù hợp với tình hình. Người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho nữ giới tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, có các biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ.

Hiện lao động tại Việt Nam chiếm hơn 64% tổng số lao động trong các KCN, tập trung khoảng 70% ở các ngành dệt may, chế biến thủy sản.

Theo LĐTĐÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE