You are here

Các huyện và thành phố Nam Định đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân, đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2018.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh sẽ gieo cấy khoảng 76.500 ha lúa và trồng 9.500 ha cây rau màu vụ hè thu. Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo năng suất và chất lượng lúa xuân, thời điểm này, các địa phương đang tập trung huy động nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, vệ sinh đồng ruộng, tranh thủ làm đất để sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ.

 

Theo chỉ đạo của Sở NN và PTNT tỉnh Nam Định, các địa phương cần gieo cấy lúa mùa càng sớm càng tốt, phấn đấu gieo xong trước ngày 20/7. Trong vụ mùa cần tập trung sử dụng những giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 120 ngày, có năng suất, chất lượng khá, ít bị nhiễm bạc lá và rầy nâu. Về cơ cấu giống trong vụ mùa: lúa lai chất lượng cao khoảng từ 15-20% diện tích, cấy trên các chân ruộng trũng, ruộng nhiễm chua mặn, nhiễm phèn, tập trung sử dụng các giống như CT16, Bắc ưu 903…. Lúa thuần, dự kiến sẽ cấy khoảng 70-75% diện tích, sử dụng các giống chủ lực như PC15, TBR 225, M1- ND, Thiên ưu 8, Kim cương 111, nếp 97, QR1, Nam Định 5; Các giống đặc sản cấy khoảng 10% diện tích gồm các giống nếp bắc, nếp cái hoa vàng, tám xoan, dự hương…

Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai và bệnh lùn sọc đen, vụ mùa năm 2018, các huyện và thành phố Nam Định cần thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh, cơ cấu giống, phương thức gieo cấy và thời vụ gieo cấy. Mở rộng diện tích gieo cấy các trà lúa mùa sớm, mùa trung sớm, giảm diện tích trà lúa mùa trung chính vụ, giữ ổn định diện tích lúa đặc sản gieo cấy trong trà lúa mùa muộn./.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE