You are here

Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và các huyện- thành phố đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành chiến dịch thủy lợi nội đồng đông xuân 2017 - 2018.

Từ giữa tháng 12/2017 đến nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các địa phương, đơn vị đã tích cực đẩy nhanh tiến độ chiến dịch ra quân làm thủy lợi nội đồng. Cập nhật của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTN) đến ngày 3/1/2018, so với kế hoạch đề ra, toàn tỉnh đã đào đắp được 1,96 triệu m3- đạt 95,5%, gạch đá xây 25,7 nghìn m3- đạt 84%, bê tông 7,3 nghìn m3- đạt 86%, sửa chữa máy bơm và máy móc khác đạt 15%.

Trong đó, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện khối lượng đào đắp đạt 110%, tỷ lệ gạch đá xây và bê tông đạt 86%; các huyện- thành phố  thực hiện khối lượng đào đắp đạt 85%, gạch đá xây đạt 64%, bê tông đạt 89% so với kế hoạch./.

 

T/h: Lê Hải Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE