You are here

Tổng kết và trao thưởng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tỉnh Nam Định năm 2015

Các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tế đã góp phần tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động trong quản lý, sản xuất và kinh doanh của các đơn vị.

79 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đánh giá có tính mới, sáng tạo, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn đời sống kinh tế xã hội và được công nhận sáng kiến cấp tỉnh tại hội nghị. Thời gian qua,  phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những hoạt động được quan tâm đẩy mạnh với sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị. Kết quả năm 2015, toàn tỉnh có 155 báo cáo sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất gửi, đề nghị xét tặng thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, quản lý điều hành, giáo dục đào tạo, quân sự, y tế, công nghệ thông tin. Các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tế đã góp phần tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động trong quản lý, sản xuất và kinh doanh của các đơn vị./.

T/h: Thúy Nga Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE