You are here

Mỗi năm, tỉnh Nam Định sẽ có hơn 80 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia các hoạt động KHCN với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN.

            

Chính sách hỗ trợ tài chính với các doanh nghiệp về hoạt động khoa học công nghệ được quy định cụ thể với các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; Các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; Các hoạt động liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh thương mại cho sản phẩm; Tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia, Giải thưởng Chất lượng quốc tế, các giải thưởng KHCN, các giải thưởng bình chọn về chất lượng và thương hiệu, các hội chợ triển lãm liên quan đến lĩnh vực KHCN và hoạt động tạo ra công nghệ mới, đổi mới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Mức hỗ trợ các hoạt động KHCN cho các doanh nghiệp được thực hiện dao động từ 5 đến 100 triệu đồng tùy từng mục tiêu, nhiệm vụ khoa học công nghệ./.

 

                                                

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE