You are here

Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tập huấn “ thu gom, vận hành xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng lò đốt”.

Tạihội nghị, các đạibiểu là thành viên hội đồng quản trị các HTX nông nghiệp làm dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh đã được đại diện chi cục bảo vệ môi trường phổ biến hướng dẫn của sở tài nguyên và môi trường về yêu cầu kỹ thuật và vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo quy chuẩn Việt Nam 61-MT: 2016/ BTNMT, một số khái niệm và phân loại chất thải rắn sinh hoạt, các yêu cầu kỹ thuật đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.Đồng thời hướng dẫn về vận hành và giám sát lò đốt chất thải rắn sinh hoạt gồm 5 bước; lập nhật ký vận hành lò đốt, tiến hành phun chế sản phm sinh hc, thuốc diệt côn trùng tại khu tập kết rác thải, trồng cây xanh xung quanh khu xử lý. Thực hiện giám sát lò đốt cht thải rắn sinh hoạt bằng công tác giám sát môi trường định kỳ và kiểm tra việc vận hành lò đốt cht thải rắn sinh hoạt. Qua tập huấn nhằm p phần đưa công tác bảo vệ môi trường được duy trì, nhân rộng và phát huy hiu qutrong các HTX của tỉnh Nam Định./.

 

                                                                   

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE