You are here

Hải Hậu, huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh có nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, với 100% các xã đều thực hiện.

Sau khi hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới từ năm 2015, huyện Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh công tác áp dụng thông tin trong xây dựng NTM. Cổng thông tin điện tử của huyện đã giúp công tác quản lý, cũng như điều hành của huyện ủy, UBND huyện hoạt động đạt hiệu quả cao. Hải Hậu cũng là huyện đầu tiên trên cả nước có 100% xã, thị trấn trên địa bàn triển khai trang thông tin điện tử, email công vụ và hệ thống quản lý hồ sơ công vụ. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào xây dựng NTM đã góp phần quản bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời là địa chỉ tin cậy để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, cùng góp sức xây dựng Nam Định hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020./.

                                                                                                        

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE