You are here

Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng”.

Tham gia tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT 10 huyện, thành phố phụ trách về giáo dục thường xuyên. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề: Nâng cao vai trò quản lý trong các trung tâm học tập cộng đồng; Quản lý trung tâm học tập cộng đồng, mô hình giáo dục mới; Xây dựng kế hoạch cho trung tâm học tập cộng đồng và một số phương pháp, kỹ thuật đánh giá nhu cầu học tập của cộng đồng. Ngoài học tập các chuyên đề, Hội nghị còn giành nhiều thời gian để học viên thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả tại đơn vị. Đi sâu phân tích nội dung về nâng cao năng lực quản lý điều hành trung tâm học tập cộng đồng  như: Năng lực tư duy - sáng tạo, tổ chức điều hành,  tạo động lực làm việc và học tập cho cán bộ, học viên./.

T/h: Kiều Oanh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE