You are here

Lễ ký kết

Lễ ký kết giữa sở Văn hóa thể thao và Du lịch với sở Giáo dục- Đào tạo về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục tại bảo tàng tỉnh

Trên cơ sở phối hợp giữa sở VH- TT&DL với  sở GD-ĐT, Bảo tàng tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, chương trình cụ thể các hoạt động phù hợp với từng cấp học, cách thức tổ chức các hoạt động tham quan, học tập, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn… Các học sinh đến tham quan được giới thiệu các nội dung về Lịch sử xã hội tỉnh Nam Định và được tham gia các trò chơi dân gian; tổ chức trình diễn một số loại hình văn hóa phi vật thể, tổ chức các hoạt động trải nghiệm khám phá…

Từ đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian truyền thống theo Đề án của Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE