You are here

Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với 63 tỉnh thành trong cả nước

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và các thành viên Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đã triển khai nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trao đổi về các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đa số ý kiến của đại biểu các địa phương nêu những băn khoăn trong quá trình thực hiện tích hợp liên môn; Việc bồi dưỡng chuyên môn đối với giáo viên, tuyển dụng giáo viên cho một số môn học mới ở cấp tiểu học và vấn đề mua sắm thiết bị giáo dục phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 Ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu được áp dụng từ năm học 2020-2021. Chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa về mục tiêu giáo dục, phương châm giáo dục và nội dung kiến thức cốt lõi đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và giảm tải chương trình. So với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới có một số khác biệt như: Chương trình được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, đồng thời phân biệt rõ 2 giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp  12); Chương trình cũng chú ý hơn đến tính kết nối giữa chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học và giữa chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học, bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục./.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE