You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc quản trị trong các nhà trường, việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa còn chậm; tiêu cực, tệ nạn trong học sinh, sinh viên vẫn còn xảy ra...

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành, các địa phương, toàn xã hội cho phát triển GD&ĐT trong năm học qua. Phó thủ tướng cho rằng phải đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục vì còn tồn tại nhiều khâu bất cập; với những thay đổi của thế giới nếu không đổi mới sẽ không thể đi lên. Với các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, ngành giáo dục cần chỉ đạo các cấp học có sự quan tâm hơn nữa đến mục tiêu dạy người toàn diện, thực chất hơn; phối hợp với các địa phương hoàn thiện thể chế về giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục, căn cứ thực tế mỗi địa phương để thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường lớp, tinh giản các biên chế gián tiếp và ưu tiên có đủ giáo viên từng cấp, từng trường. Thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những bất cập, hạn chế từ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để rút kinh nghiệm và có giải pháp hiệu quả hơn trong việc tổ chức các kỳ thi. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục cũng như thay đổi chương trình và sách giáo khoa, tạo lộ trình cho thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông…

Năm học 2017-2018, toàn ngành GD-ĐT đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; xây dựng chương trình tổng thể giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29; kỳ thi THPT Quốc gia được đổi mới mạnh mẽ; tự chủ Đại học đã được đổi mới toàn diện; quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo có bước tiến bộ… Tuy nhiên giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc quản trị trong các nhà trường, việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa còn chậm; tiêu cực, tệ nạn trong học sinh, sinh viên vẫn còn xảy ra...

          T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE