You are here

Hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 45 mô hình “Cổng trường ATGT”. Mô hình đã góp phần hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên tụ tập, dàn hàng ngang đi trên đường gây cản trở và ùn tắc giao thông, hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên đi xe máy và xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Để các Cổng trường ATGT được triển khai hiệu quả, Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch liên ngành phối hợp với sở giáo dục và đào tạo xây dựng công trình “Cổng trường ATGT”, triển khai tới tất cả các liên đội, 100% ban chấp hành Đoàn các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Đoàn còn phối hợp với các ban, ngành, nhà trường khảo sát thực trạng ATGT trên các địa bàn được chọn để xây dựng Cổng trường ATGT; huy động sự phối hợp của các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền ATGT cho học sinh; xây dựng các tiêu chí thực hiện ATGT và đưa vào xếp loại thi đua, xếp hạnh kiểm hằng năm của học sinh./. 

 

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE