You are here

Hằng năm tỉ lệ trẻ đến trường các độ tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định đều tăng, với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%.

       

Cùng với đó, số trẻ ra nhà trẻ đạt 45,9% độ tuổi, số trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 98,8% độ tuổi. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 0,6% ở nhà trẻ, giảm 0,5% ở mẫu giáo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,8% ở nhà trẻ, tỷ lệ trẻ béo phì giảm 0,1% ở nhà trẻ, giảm 0,12% ở mẫu giáo so với đầu năm học. Thời gian qua ngành giáo dục đào tạo đã thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ, xây dựng nền nếp, kỷ cương, thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ và tinh thần của trẻ. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, ngành còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các quy định về an toàn trường học./.

 

                                                              

T/h:Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE