You are here

Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ nhấn mạnh vấn đề hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân. Thay vì việc quản lý hành chính đơn thuần chuyển sang một Chính phủ, một nền hành chính phục vụ và đối tượng phục vụ đó là người dân và doanh nghiệp. Việc đơn giản hóa chế độ báo cáo và việc tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả của kênh tương tác giữa Chính phủ và người dân là yêu cầu thiết yếu trong quá trình cải cách thủ tục hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo, phát triển.

Tại Hội nghị tập huấn, Văn phòng Chính phủ giới thiệu, hướng dẫn các đại biểu khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; hướng dẫn quy trình xử lý hệ thống phản ánh khiếu nại như tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh khiếu nại nội bộ Văn phòng chính phủ; Văn phòng chính phủ tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh cho bộ, ngành và các địa phương. Giới thiệu, hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về các vấn đề liên quan đến đối tượng, phạm vi và việc tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo./.

 

T/h: Lê Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE