You are here

UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với những ngày còn lại của năm 2017, các sở, ngành, các huyện, thành phố Nam Định cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2017, chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND ở địa phương, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, không chuyển lên tỉnh các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương giải quyết.

 

Đối với nhiệm vụ năm 2018, đồng  chí  chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần có sự đoàn kết, tập trung, nâng cao tính chủ động, quyết liệt trong từng công việc; bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và những chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Về công tác quy hoạch, đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương phải quan tâm và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các quy hoạch đang triển khai, rà soát lại những quy hoạch không còn phù hợp để điều chỉnh lại cho phù hợp. Trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các địa phương tập trung chỉ đạo điều hành SXNN trong điều kiện biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ, dịch bệnh trong thời gian qua, có phương án khắc phục các sự cố về đê kè ở những vị trí xung yếu nhất. Trong năm 2018, các huyện Giao Thủy và Vụ Bản phải hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, riêng đối với Thành phố Nam Định phải hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã ngoại thành. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần kiểm tra, rà soát lại chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật đất đai; thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Với lĩnh vực thu hút đầu tư, các huyện chỉ thu hút đầu tư vào các điểm, cụm công nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, lập thủ tục xây dựng khu công nghiệp Mỹ Thuận; tập trung xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh. Các ngành, các địa phương cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và xây dựng thành phố trung tâm vùng. Thành phố Nam Định phải rà soát lại quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch phân khu, tăng cường nếp sống văn minh đô thị và chỉnh trang lại đô thị. Lĩnh vực VH-XH, đồng chí yêu cầu ngành Y tế và các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nghị quyết 20; 21 của Ban chấp hành TW Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm Y tế. Ngành GD-ĐT cần quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm và lạm thu tại các trường học; tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội TDTT toàn tỉnh. Làm tốt công tác ANQP, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp chào đón năm mới 2018, tết nguyên đán Mậu Tuất và dịp lễ hội đầu xuân.

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE