You are here

UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch lần này làm cơ sở để xây dựng và từng bước hoàn thiện, hiện đại hóa mạng lưới giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đảm bảo phát triển hệ thống giao thông một cách khoa học, ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh và kết nối vùng. Ngoài mục tiêu điều chỉnh quy hoạch còn xây dựng danh mục các công trình đầu tư đến năm 2020 và kết nối đô thị vùng với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bền vững.

Về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đến năm 2030, tỉnh Nam Định sẽ có 3 đường vành đai thành phố Nam Định, 7 tuyến Quốc lộ và 3 đường cao tốc, 1 tuyến đường bộ ven biển và 13 tuyến đường tỉnh. Về vận tải, đến năm 2030, vận chuyển được 140 triệu tấn hàng và 68 triệu lượt hành khách trên đường bộ và 22 triệu tấn hàng đối với vận tải thủy./.

 

 

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE