You are here

Tọa đàm “Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga”

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau làm sáng tỏ một số vấn đề như: Cách mạng tháng Mười Nga và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay; Cách mạng tháng Mười Nga – nguyên nhân thắng lợi và giá trị lịch sử; Cách mạng tháng 10 Nga với con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Ý nghĩa lịch sử và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng 10 Nga; Bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 10 Nga được Nguyễn Ái Quốc vận dụng ở Việt Nam; Tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng 10 Nga; Cách mạng Tháng 10 Nga- giá trị xuyên suốt thời đại.

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy ôn lại và hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về thành quả của Cách Mạng tháng Mười Nga, qua đó củng cố niềm tin vững chắc với Chủ nghĩa Mác- Lênin, con đường cách mạng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

 

 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE