You are here

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động, khai thác công trình thủy lợi và công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí giai đoạn 2015 – 2018

Qua kết quả giám sát tại các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình vận hành các công trình thủy lợi và sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí, nhất là việc chưa phân loại được đối tượng, diện tích được nhà nước cấp bù thủy lợi phí; tỷ lệ kiên cố hóa kênh cấp 2, cấp 3 tại một số nơi còn thấp; nhiều đơn vị chưa thực hiện việc khoán, quản lý bèo rác trên các tuyến kênh mương; chưa xác định được hành lang chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Ủy viên Ban thường vụ  Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT tham mưu kịp thời cho tỉnh xác định được những đối tượng không được cấp bù thủy lợi phí và thực hiện thu phí theo quy định. Làm rõ trách nhiệm giữa Công ty khai thác công trình thủy lợi  với các hợp tác xã  trong quản lý, vận hành công trình đầu mối giữa kênh cấp 2 và cấp 3. Chỉ đạo triển khai mô hình khoán, quản lý hoạt động vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương cho các địa phương. Đồng chí Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT làm rõ cơ chế phối hợp giữa công ty khai thác công trình thủy lợi  với các địa phương trong việc quản lý xả thải chất thải ô nhiễm chưa qua xử lý vào hệ thống thủy lợi. Giao kế hoạch kiên cố hóa kênh cấp 3 theo mức hỗ trợ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở các địa phương./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE