You are here

Thành ủy Nam Định tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm,45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 352 đảng viên đủ tiêu chuẩn thuộc Đảng bộ thành phố.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ thành phố Nam Định có 92 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 57 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 43 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 81 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 44 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 22 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những công lao đóng góp của các Đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên các Đảng viên cao tuổi tiếp tục cống hiến, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, quân dân thành phố xây dựng thành phố Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh và giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước./.

 

                                                                     T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE