You are here

Tập huấn về quản trị tài chính; chính sách thuế mới cho các kế toán trưởng, kế toán thuế của 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các kế toán trưởng, kế toán thuế của các doanh nghiệp được cung cấp tài liệu, hướng dẫn, trao đổi về tài chính doanh nghiệp; kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC những vướng mắc khi thực hiện, một số lưu ý khi quyết toán năm 2017; những nội dung về một số chính sách thuế mới và những điểm cần lưu ý khi thực hiện chính sách, thủ tục hành chính thuế năm 2017. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện về kế toán, các chính sách thủ tục hành chính thuế. Trên cơ sở các chính sách thuế, chính sách tài chính được biên soạn tóm lược một cách logic có hệ thống với cách thức phổ biến, truyền đạt, giải thích cụ thể, sát thực tiễn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận, hiểu biết đầy đủ hơn về các chính sách mới, thực hiện tốt hơn vấn đề quản trị về tài chính và thực hiện, chấp hành đúng các quy định pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp ./

 

 

                                               

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE