You are here

Sau 2 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, cơ cấu cây trồng của huyện Trực Ninh chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các giống cây trồng dài ngày, năng suất và chất lượng thấp được huyện Trực Ninh thay thế bằng các giống có chất lượng, giá trị kinh tế cao; Cơ giới hóa các khâu được mở rộng từ làm đất đến gieo cấy và thu hoạch . Ở một số địa phương đã hình thành các vùng sản xuất nông sản, thực phẩm hàng hóa tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của huyện như sản xuất giống lúa, lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, chăn nuôi lợn thịt, lợn sữa. Trong đó vùng trồng lúa đặc sản nếp bắc, nếp cái hoa vàng có diện tích 1.200 ha tại liên xã Việt Hùng, Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội và Cát Thành. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Trực Ninh đã quy hoạch 20 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại 16 xã, thị trấn với tổng diện tích 395 ha, đã và đang thu hút các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE