You are here

Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn

Ngày 7/4, sau khi bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban, nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội đã cơ bản được kiện toàn.

 

Luân Dũng - Trang Linh - Kiều Tú

 

Theo Tiền PhongÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE