You are here

Năm 2018, ngành giao thông vận tải tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng giao thông đặc biệt là hoàn thành những tuyến giao thông lớn đã được khởi công trong năm 2017.

Cũng trong năm 2018, ngành GT-VT tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ nghiệp vụ tốt, phát huy hiệu quả trong việc huy động nguồn lực ngoài xã hội để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; Rà soát lại việc quy hoạch chi tiết các vấn đề liên quan đến ngành từ đó có kế hoạch, phương án cụ thể, tập trung phát triển hạ tầng giao thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông; vận tải đường bộ, kiểm soát, xử lý triệt để phương tiện ô tô quá tải, quá khổ... Tăng cường hơn nữa việc quản lý giám sát hành trình phương tiện đảm bảo việc vận chuyển khách luôn an toàn và văn minh hiện đại. Phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về phát triển giao thông vận tải, từng bước xây dựng hạ tầng giao thông vận tải Nam Định đồng bộ, hiện đại./.

 

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE