You are here

Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2017.

Năm 2017, Các cơ quan trong khối thi đua nội chính đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng ngành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của khối. Phong trào thi đua tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện. Trong đó gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Khối các cơ quan nội chính đã chủ động, bám sát tình hình của địa phương, tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tích cực triển khai, giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị- TTATXH của địa phương./.

 

                                                                             

T/h: Lệ Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE