You are here

Khối thi đua các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Khối thi đua các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2019. Những thành tích kết quả đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Năm 2020, Khối thi đua các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 2020 – 2025; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua chung của tỉnh.

 

Năm 2020, Khối thi đua các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 năm 2014 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị; tích cực tham mưu tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước trong đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

 

 

 

T/h: Lê Hải



Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE