You are here

Huyện ủy Xuân Trường triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Đảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, của tỉnh và của huyện cho cán bộ Đảng viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định và tăng trưởng kinh tế. Năm 2019, huyện Xuân trường phấn đấu giá trị  sản xuất ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt trên 4.900 tỷ đồng; Hàng hóa xuất khẩu đạt trên 35 triệu USD; Tạo việc làm mới cho 3.200 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9% . Duy trì và củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới và nông thôn mới bền vững. Phấn đấu năm 2019 toàn huyện có 4 xã được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

                                                                                       T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE