You are here

Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Nam Định thời kỳ CNH – HĐH”.

Tham gia hội thảo khoa học có các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc; các đồng chí trong tổ đề tài nghiên cứu khoa học; các đoàn viên thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Nhiều giải pháp, ý kiến tham luận đã nêu lên tại Hội thảo như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên của đồng chí Phó hiệu trưởng trường đại học Điều Dưỡng; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên khối đặc thù của đồng chí phó bí thư Tỉnh Đoàn; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh trường THPT Hải Hậu A của đồng chí hiệu trưởng trường THPT Hải Hậu A; giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên công chức, viên chức của đồng chí Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh và ý kiến tham luận của các vị đại biểu đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, trường Chính trị Trường Chinh và Sở giáo dục và đào tạo. Các ý kiến tham luận đa dạng, sát thực, tập trung đúng chủ đề của Hội thảo, từ đó có những đóng góp quan trọng giúp Tỉnh đoàn tiếp thu hoàn thiện đề tài, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục cho tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần xây dựng lớp thanh niên đảm bảo đầy đủ các tiêu chí đáp ứng thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE