You are here

Hội thảo khoa học đồng chí Lê Đức Thọ với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định

Dự hội thảo có đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy; Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Ngọc Anh ­- Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Gần 30 tham luận, bài viết của các nhà khoa học và những người đã từng làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ đã tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Đức Thọ - nhà cách mạng kiên trung, xuất sắc với tầm nhìn chiến lược về tổ chức lực lượng cách mạng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bị giam trong nhà tù đế quốc, đồng chí vẫn tiếp tục hoạt động cho Đảng.

Kinh qua nhiều chức vụ quan trọng và sau này khi phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Đảng trong nhiều năm, Đồng chí Lê Đức Thọ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt từ Đại hội III đến đại hội VI của Đảng, với vai trò là trưởng tiểu ban nhân sự, đồng chí đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tính kế thừa và sự vững vàng của Đảng trong mọi tình huống.

 

Những ý kiến tâm huyết, khoa học từ hội thảo không chỉ đánh giá đúng đắn, đầy đủ hơn nữa những đóng góp và tài năng của đồng chí Lê Đức Thọ, mà còn rút ra bài học có giá trị thực tiễn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Hội thảo khoa học đồng chí Lê Đức Thọ với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định là sự tri ân của thế hệ hôm nay với những cống hiến của đồng chí Lê Đức Thọ, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo./.

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE