You are here

Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Biểu dương những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp mà các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã đạt được trong năm 2019, đồng  chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp; Chủ động giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng. Đồng chí  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành trong khối nội chính và các huyện, thành phố  Nam Định nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tập trung làm tốt công tác cải cách tư pháp.

Năm 2019, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 578 trong tổng số 650 vụ án; phá 55 chuyên án; triệt xóa 62 băng nhóm hình sự; đấu tranh phá 29 chuyên án, xóa 14 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh. Các cơ quan làm án phối hợp xét xử trên 4.600 trong tổng số trên 6.600 vụ việc. Ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 387 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó đã phát hiện sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, đã xử lý về kinh tế với số tiền trên 8,9 tỷ đồng./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE