You are here

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020.

Nam Định phấn đấu đến năm 2020 có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 mô hình NTM kiểu mẫu trở lên ở xã, thôn và huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, Nam Định đã đạt được những kết quả to lớn về xây dựng NTM. Đến hết tháng 7/2019 toàn tỉnh có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM, đưa Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1 năm rưỡi so với mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đề ra. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh ta đã huy động được nguồn lực trong dân và xã hội hóa. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm 26%. Nhờ đó, gần 20.000 công trình thủy lợi được cải tạo nâng cấp, gần 1.000 km kênh mương được kiên cố hóa, hàng nghìn km  đường giao thông nội đồng được đầu tư cải tạo; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3,1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Đến hết năm 2018, tỉnh ta không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Nam Định phấn đấu đến năm 2020 có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 mô hình NTM kiểu mẫu trở lên ở xã, thôn và huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu tiếp tục không ngừng nâng cao về chất và đảm bảo tính bền vững các tiêu chí NTM.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 đã phản án sự đoàn kết, quyết tâm, cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020. 

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE