You are here

Hội nghị tọa đàm những vấn đề và sự kiện lịch sử nổi bật của Đảng bộ tỉnh Nam Định nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo dự thảo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra nhiều vấn đề và sự kiện lịch sử nổi bật như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người con ưu tú của quê hương Nam Định. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 12; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề trong nhiệm kỳ. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tỉnh ta lọt vào top 3 các tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tốt nhất trong một năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, lĩnh vực giáo dục văn hóa, thể thao đạt nhiều thành tích mới, tổ chức thành công “Diễn tập phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2016”.

Trên cơ sở bản dự thảo của Ban tuyên giao Tỉnh ủy, các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung đóng góp ý kiến nhằm xác định và đánh giá đúng các sự kiện lịch sử quan trọng nổi bật của Đảng bộ tỉnh Nam Định nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tạo điều kiện thuận lợi cho việc biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh sau này.

                                                                   T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE