You are here

Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019.

Đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019, đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành trong khối Nội chính, các huyện, thành phố tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp tại các địa phương, đảm bảo tính quyết liệt, khoa học,  đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt liên quan lĩnh vực đất đai. Các ngành, các địa phương tập trung đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thiện nội dung phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019 để các ngành trong khối Nội chính và các địa phương cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

9 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành trong Khối Nội chính chủ động phối hợp và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được chú trọng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên./.

                                                          T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE