You are here

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, như: kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định, lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh đối với các ngành và địa phương, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định. Theo đó, UBND tỉnh sẽ lồng ghép biến đổi khí hậu vào một số quy hoạch phát triển lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và năng lượng, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu thì các hiện tượng nước biển dâng, xâm nhập mặn, bão, ngập lụt sau bão, xói lở bờ biển, suy giảm đa dạng sinh học là những vấn đề lớn nhất mà Nam Định đã và đang gặp phải. Cũng tại hội nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các cấp, các ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh nhằm có các giải pháp phù hợp để ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong thời gian tới./.

 

T/h : Bích Thủy

 

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE