You are here

Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, chủ tịch ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy; đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường, phó chủ tịch ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy; các đồng chí lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trong lưu vực, đại diện các bộ, ban ngành TW.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy, đồng chí Phạm Đình Nghị, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, chủ tịch ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy đề nghị sớm xem xét phê duyệt đề án thành lập Ủy ban lưu vực sông cả nước trên cơ sở kiện toàn và điều chỉnh mô hình tổ chức Ủy ban bảo vệ môi trường  lưu vực sông hiện nay theo hướng hiệu quả, thực chất hơn, tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, Bộ tài nguyên môi trường tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao vai trò điều phối các hoạt động bảo vệ môi trường  lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy, nghiên cứu, xây dựng và ban hành công cụ về sức chịu tải và hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quan trắc. Đề nghị bộ kế hoạch đầu tư, bộ tài chính quan tâm đến khu vực các dòng sông mà lưu vực bị ô nhiễm nặng hơn. Các bộ ngành TW có hướng dẫn chi tiết hơn việc thi hành luật pháp về bảo vệ môi trường.

       

Lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy có diện tích trên 7.665km, thuộc địa phận 5 tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Với nỗ lực của bộ ngành TW và các địa phương, nhìn chung chất lượng nước tại hầu hết các sông trên lưu vực sông Nhuệ- Đáy có sự cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế: lưu vực sông Nhuệ- Đáy có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh dẫn đến tình trạng môi trường phức tạp; chỉ có dưới 10 làng nghề/ 586 làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải lớn nhất trong cả nước, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra ở nhiều nơi, ý thức người dân, doanh nghiệp về việc bảo vệ môi trường tại một số nơi còn rất hạn chế./.

 

                                                                      

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE