You are here

Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội Doanh nhân CCB tỉnh hiện có 60 hội viên. Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh ước đạt 645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng, nộp ngân sách 8,5 tỷ đồng. 

Giải quyết việc làm cho gần 4 nghìn lao động thường xuyên và lao động thời vụ, thu nhập bình quân từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người/tháng. Cũng trong năm 2018, cán bộ hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM và các hoạt động từ thiện xã hội hàng tỷ đồng.

Năm 2019, Hội Doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường đoàn kết xây dựng,  củng cố tổ chức hội vững mạnh; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân CCB đẩy mạnh phát triển và liên kết trong sản xuất kinh doanh; tham gia đầy đủ hoạt động công tác Hội thường niên và các hoạt động trọng điểm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Phấn đấu đến hết Quý 3 năm 2019 phát triển thêm được từ 50 hội viên mới trở lên; xây dựng và bàn giao 1 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE