You are here

Hoạt động Hội LHPN tỉnh

Hội LHPN tỉnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tập trung quản lý giáo dục con em trong gia đình, hạn chế những nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; định kỳ hằng quý cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời cho 100% cơ sở Hội tổ chức sinh hoạt, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ ở các lứa tuổi, nghề nghiệp tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Các hoạt động của Hội đều được lồng ghép với việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ mỗi gia đình./.

T/h: Thu TràÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE