You are here

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Xuân Trường.

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo huyện Xuân Trường cho biết, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo không để đất lãng phí, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều đơn vị khó khăn về nguồn vốn, đầu ra cho sản phẩm khó khăn nên vẫn còn những dự án sử dụng đất không đúng mục đích và để đất hoang hóa, lãng phí.

Điển hình là Công ty cổ phần đóng tàu sông Ninh có 4,9 ha đất được giao để xây dựng trụ sở và đóng mới sửa chữa tàu thuyền nhưng đến nay còn 2,1 ha đất để hoang hóa và sử dụng sai mục đích. Sử dụng đất không hiệu quả đã dẫn đến nợ đọng tiền sử dụng đất, thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thống kê toàn huyện Xuân Trường còn 61 đơn vị nợ đọng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Kiến nghị với đoàn giám sát HĐND, UBND huyện Xuân Trường đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đóng tàu khó khăn chuyển ngành nghề sản xuất kinh doanh khác; gia hạn thời gian hoàn thành dự án đối với những dự án chậm tiến độ có lý do khách quan./.

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE