You are here

Giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017, đồng chí  Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong Quý IV năm 2017, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cần tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6, khóa XII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, ban thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình của nhân dân, tình hình hoạt động của các tôn giáo, nhất là địa bàn triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2020. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức theo quy định. Tiếp tục tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

9 tháng đầu năm 2017, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cho Thường trực, ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE