You are here

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện chuyên đề với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thiên Trường .

Thông báo khái quát kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới  của cả nước, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau hơn 9 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Cả nước có 52,4% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 93 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Là một trong hai tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  sớm của cả nước, tỉnh ta vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng 3. Theo đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, để xây dựng nông thôn mới thành công, tỉnh ta đã kế thừa những bài học hay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của các thế hệ đi trước, trong đó có cán bộ, hội viên câu lạc bộ Thiên Trường. Đồng thời tập trung khơi dậy và phát huy nội lực của các cộng đồng dân cư, đưa chủ trương của Đảng trở thành phong trào hoạt động của người dân, biến xây dựng nông thôn mới thành công việc thường ngày, từ đó phát huy sáng kiến của mỗi người dân.

          

Buổi nói chuyện chuyên đề về kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới  của câu lạc bộ  Thiên Trường là dịp để cán bộ, hội viên nắm bắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và của tỉnh; Những định hướng, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE