You are here

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng chiều dài tuyến 65,58km, trong đó đầu tư xây dựng 50,98km (làm mới 38,02km; mở rộng, nâng cấp 12,96km; đoạn đi trùng Quốc lộ 37B và Quốc lộ 21 dài 14,6km không đầu tư xây dựng). Toàn tuyến đầu tư theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Trên tuyến có 3 cầu trung và 16 cống hộp lớn. Về công tác giải phóng mặt bằng: huyện Giao Thuỷ đã bàn giao xong mặt bằng đất nông nghiệp trong 3 đợt, tổng số tiền đã chi trả trên 70,2 tỷ đồng; huyện Hải Hậu đã làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại 3 xã: Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông với tổng diện tích trên 272.430 m2. Tại huyện Nghĩa Hưng đã thực hiện xong công tác đo đạc đất nông nghiệp. Về tiến độ thi công giá trị xây lắp đã thực hiện đạt khoảng 220 tỷ/ 963 tỷ đồng (đạt 23%). Hiện tại nhà thầu thi công đang tiến hành thi công các hạng mục, như: nền đường và cống thuỷ lợi trên toàn tuyến thuộc địa bàn huyện Giao Thuỷ và triển khai thi công nền đường, cống thuỷ lợi những vị trí có mặt bằng thuộc địa bàn huyện Hải Hậu.

   

Kiểm tra thực tế tiến độ dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và nhà thầu thi công trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Để đảm bảo tiến độ của dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và UBND các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, kế hoạch; khi thực hiện việc lập hồ sơ công tác giải phóng mặt bằng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND các huyện phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Hai huyện: Giao Thủy và Hải Hậu cần lập lại kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trong đó nêu rõ tiến độ hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh. Về tiến độ thi công dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các địa phương đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc đảm bảo tiến độ thi công dự án; yêu cầu nhà thầu thi công khi sử dụng các loại nguyên liệu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo công tác quyết toán theo đúng quy định. Giao UBND các huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai dọc 2 bên tuyến đường đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của UBND tỉnh đang và sẽ triển khai trong thời gian tới./.

 

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE