You are here

Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Vụ Bản.

Theo báo cáo của huyện Vụ Bản, từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn huyện có 75 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích hơn 79 ha. Trong số 7 dự án chậm đầu tư xây dựng có 3 dự án chậm tiến độ, 4 dự án quá thời hạn nhưng chưa đầu tư xây dựng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 3 dự án được nhà nước cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại đang nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Kể từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2016, có 1 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất. Hiện nay số dự án được UBND tỉnh, huyện cho thuê đất không nhiều và chưa đáp ứng so với nhu cầu của nhân dân đặc biệt kể từ khi có luật đất đai năm 2013, luật đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số dự án thuộc thẩm quyền tỉnh giao và cho thuê đất, việc giao đất tại thực địa thường rất lâu sau khi có quyết định chuyển mục đích, giao, cho thuê đất. Đối với nhóm dự án phải thu hồi đất thường chậm tiến độ đầu tư xây dựng do nguồn kinh phí thực hiện dự án chủ yếu từ tiền ngân sách. Cùng với đó dự án xây dựng khu dân cư đô thị thị trấn Gôi nhìn chung chậm tiến độ so với yêu cầu của tỉnh./.

 

                                                                              

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE