You are here

Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Trực Ninh.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, quy hoạch đất trên địa bàn huyện, cũng như việc chận trễ GPMB dự án khu đô thị thị trấn Cổ Lễ; Việc một số trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng trái phép từ đất trồng lúa sang đất làm nhà ở, đất vườn, đất nuôi trồng thủy sản. Đối với các trường hợp thuê đất sản xuất kinh doanh, vẫn còn có trường hợp hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp do tác động của suy thoái kinh tế. Nhiều đơn vị thuê đất đã qua 24 tháng nhưng chưa đưa vào sử dụng, cá biệt có trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn với đất thuê.

Bên cạnh những nguyên nhân do đơn vị đầu tư hoạt động không hiệu quả, thua lỗ dẫn đến việc chuyển nhượng, sử dụng đất sai mục đích và không thực hiện nghĩa vụ tài chính, lãnh đạo huyện Trực Ninh cũng thừa nhận, nguyên nhân là do một số địa phương cấp xã chưa phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tự ý chuyển mục đích trái phép, mua bán chuyển nhượng không làm thủ tục theo quy định. Đồng thời, huyện Trực Ninh cũng kiến nghị với đoàn giám sát HĐND tỉnh một số giải pháp để làm tốt hơn công tác quy hoạch và quản lý đất./.

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE