You are here

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan vào dự án Luật Kiến trúc.

Luật Kiến trúc là một luật mới trong hệ thống luật Việt Nam, nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Dự thảo Luật Kiến trúc bao gồm 5 chương, 41 điều, quy định về hoạt động kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc, nhằm tạo công cụ pháp lý có hiệu lực cao để điều chỉnh cơ bản quá trình phát triển và tạo môi trường tốt cho hoạt động kiến trúc, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Kiến trúc, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các nội dung cụ thể về quy định hành nghề kiến trúc, quy chế quản lý kiến trúc, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm kiến trúc và một số nội dung khác. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị cần điều chỉnh một số câu, từ của dự thảo luật cho phù hợp để đảm bảo tính chặt chẽ.

Các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE